Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Malá bilance roku 2009

Blíží se konec roku a my se můžeme aspoň částečně za ním ohlédnout. Chceme vás blíže seznámit s ukončenými investičními akcemi v naší obci.

Velká akce - inženýrské sítě a nová veřejná komunikace v části obce Horní Rybníky - byla již zdárně dokončena před rokem. Jelikož dobíhaly všechny platby a chtěli jsme taky počkat na dobu, kdy se prodají obecní pozemky v této části, přinášíme celkovou rekapitulaci až nyní.

 

Vybudování místní komunikace  4.658.616,- Kč 
Veřejné osvětlení  648.471,- Kč
Kanalizace  933.744,- Kč 
Vodovod  1.489.015,- Kč
Plynofikace 712.752,- Kč 
Celkem  8.442.598,- Kč


Příjmem pro Obec Prakšice byl prodej plynovodu v části Horní Rybníky společnosti JMP Brno za cenu 450.000,-Kč. Od loňského podzimu, kdy se dokončila celá výstavba, se postupně prodávaly obecní pozemky formou výběrového řízení. Poslední stavební parcela se prodala koncem září 2009 a my můžeme konstatovat, že za prodej 10 pozemků obec inkasovala 3.009.240,-Kč. Dalším příjmem do obecní pokladny bylo finanční vyrovnání od občanů za provedení elektrifikace a možnost napojení se na elektrickou síť - celkem 137.500,- Kč.

Ukazuje se, že rozhodnutí investovat do této lokality byla správná a že se vyplatila nejen po finanční stránce. Mám na mysli fakt, že prodané obecní pozemky v této části se zaplňují novostavbami, celá ulice začíná ukazovat svou budoucí podobu a neméně pozitivní je i fakt, že do naší obce přijdou nové mladé rodiny. Přispěje to k zachování školy, školky a vzniká i nová část obce s mladou generací (viz fotografie níže). 

Druhá větší akce, která probíhala především v jarních měsících letošního roku, byla instalace závlahového systému na místním hřišti. Vyhovělo se tak žádosti místního TJ Sokol.

 

Zavlažovací systém 679.252,- Kč 
Regenerace travnaté plochy 93.476,- Kč 
Drenáž  19.977,- Kč 
Hnojivo 2.982,- Kč
C e l k e m 795.687,- Kč Tímto ale starost o hřiště nekončí. Kromě letního zavlažování je nutné travnatou plochu hnojit a na žádost vedení TJ Sokol se hřiště v letních měsících i vícekrát seče. Aby travnatý povrch odpovídal požadavkům pro hru kopané, pracovníci obce provádí úpravu trávy 2krát týdně (pro představu - jedno sečení trvá cca 5 hodin). Tím samozřejmě vzrostly i náklady obce na údržbu hřiště. Doufám, že všechny vynaložené finance odpovídají i kvalitě hřiště, kterou už hráči při utkáních a trénincích otestovali . Je nesporné, že Obec Prakšice dotuje štědře fotbalový klub ve všech směrech. Věřím, že se našim fotbalistům bude dařit v jejich sportovním snažení, že jejich členská základna z řad sportovců v naší obci stále poroste a že v konečném důsledku bude celé hřiště sloužit k všestranným sportovním aktivitám našich občanů. Jsem přesvědčena, že i spolupráce mezi obcí a TJ Sokol se do budoucna oboustranně jenom prohloubí.

Z dalších nedávných akcí zde můžeme ještě vzpomenout doplnění hracích prvků na zahradě MŠ, která proběhla v měsíci srpnu jako II. etapa. Částka : 200.000 ,- Kč. V jarních měsících proběhla i celková revitalizace školního parku, provedla se výsadba keřů a stromků v hodnotě 180.000,- Kč.

A co cyklostezka? Ta je v současné době před svým dokončením. Celkovou bilanci si necháme až po její kolaudaci.

Jsem přesvědčena o tom, že se nám i nadále bude dařit dokončovat v naší obci investiční záměry, které jsou zatím ve fázi plánování. Bude to o hodně těžší, protože finanční ani společenská situace nebude zdaleka tak příznivá pro uskutečňování podobných akcí jako doposud.


10.10.2009 zpracovala Irena Bandriová, místostarosta obce


Pro srovnání nabízíme vždy dvojici fotek stejného místa z části obce Horní Rybníky.

foto A : z listopadu 2008

foto B : z října 2009
 


 


 

 

Stránka

  • 1

A1

A1

B1

B1

A2

A2

B2

B2

A3

A3

B3

B3


Stránka

  • 1