Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kostel

Kostel Krista Krále v Prakšicích

Někdy kolem roku 1855 se obyvatelé Prakšic rozhodli, že zbourají od nepaměti stojící dřevěnou kapli nad hřbitovem zasvěcenou svatému Václavu a na stejném místě postaví vlastními náklady novou a větší. Tato kamenná kaple byla postavena v roce 1859 a vysvěcena v témže roce P.Janem Riedlem – děkanem a farářem z Bánova. Kaple byla zasvěcena Panně Marii. Od návštěvy olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna v Prakšicích v roce 1898 se v této kapli mohla sloužit kromě pohřbů i mše svatá. Až v roce 1906 byl v obci zřízen farní úřad.

Kostel Krista Krále v Prakšicích 

Od roku 1923 se k Prakšicím snaží přifařit i nedaleké Pašovice. Po příchodu P.Jana Dubského se rozjíždí stavba nového farního chrámu v Prakšicích. Obecní zastupitelstvo pak v roce 1938 rozhoduje, že obec Pašovice bude přijata do místní farnosti pod podmínkou, že se bude podílet na stavbě nového farního kostela. Ze zbořené kaple bylo vybráno značné množství cihel a kamene, který byl použit do základů nového kostela. Rovněž barevné okenní vitráže označené letopočty 1915 a 1918 byly opatrně rozebrány a použity v novém kostele. V červenci 1938 bylo započato s kopáním základů pro novou stavbu. I v těžké válečné době se pokračovalo se stavbou a díky práci a darů občanů se stavba dokončila.

Socha Krista Krále, jemuž je kostel zasvěcen, byla zhotovena na sv. Kopečku. Socha Panny Marie ze staré kaple byla umístěna nad hlavním oltářem. V neděli 22. června 1941 byl kostel slavnostně vysvěcen J.M.Dr.Oldřichem Karlíkem - generálním vikářem olomouckým, doprovázel ho Msgre. Jaroslav Hlobil - děkan uherskobrodský a P.František Dvořáček – konsistorní rada.

Nový hřbitov u kostela byl vysvěcen v květnu 1949 Msgre.ThDr Stanislavem Zelou – pomocným biskupem olomouckým. V letech 1998 – 2001 byl kostel Krista Krále v Prakšicích nově zrekonstruován.

z obecních materiálů zpracoval Jaroslav Gajdůšek