Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Czech Point

  • Od 1.12.2008 fungují služby Czech Point na OÚ Prakšice.
  • Kde jej najdete: kancelář OÚ - paní Hladišová


CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační Terminál


Z pracoviště Czech Point si můžete odnést například :

  • ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku
  • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
  • ověřené výstupy z rejstříku trest

 

Výpis bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.Výpis z katastru nemovitostí je prováděn podle listu vlastnictví nebo čísla budovy.

Výpisy z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku se provádějí podle identifikačního čísla (IČ) právnické nebo fyzické osoby.

Výpis z rejstříku trestů je výpisem z neveřejné evidence a občan žádající o výpis z RT musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Výše uvedené výpisy jsou opatřeny ověřovací doložkou včetně podpisu ověřující osoby a otisku úředního razítka.

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení,musí doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Uvedené správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se platí v hotovosti na jednotlivých pracovištích obecního úřadu.

BLIŽŠÍ INFORMACE : www.czechpoint.cz